Fråga oss

Vår historia om träfönster från Hälsingland

SP fönsters historia

Ovanåkers kommun i sydvästra Hälsingland har en stark och stolt tradition av träindustrier. Här finns virke av hög kvalitet och yrkesvalen inom industrin går i arv i generationer. Så när framtidstron i allmänhet var stark efter andra världskriget var den kanske extra stor hos Gustav Olmats och Holger Persson som startade Firma Olmats & Person i Edsbyn år 1946. Då hade man tre anställda. Men tillväxten gick snabbt.

Dagens stora fabrik byggs

År 1962 byggdes de första delarna av dagens fabrik. Personalstyrkan var 25 personer och omsättningen 1,3 miljoner kronor. Fabriken kommer sedan att byggas ut stadigt under de kommande 16 åren och är i dag 63000 kvadratmeter stor.

SP fönsters historia

SP – Ett mycket starkt namn och varumärke

Under den perioden sker också något avgörande. År 1967 byter nämligen företaget namn till SP-snickerier AB, ett namn som sedan ges till våra fönster – SP Fönster – och som fortfarande är starkt. För trots att arbetsgivaren sedan 1997 heter Svenska Fönster så talar alla i Ovanåker och de kringliggande kommunerna kort och gott om SP.

Ett nytt företag, varumärke och miljövänligt måleri

Efter att Svenska Fönster bildats, med SP Fönster och Traryd Fönster, kom även produktionen av de senare att flyttas till Edsbyn och man började fokusera på miljöfrågor. Som en del av det startas år 2000 ett nytt och miljövänligt måleri och sedan dess använder vi enbart vattenburen färg och impregnering.

En stark ägare och stark framväxt

År 2004 förvärvas hela Svenska Fönster, med 493 anställda, av den danska koncernen VKR Holding. 2007 görs våra produktserier om och ett år senare har antalet anställda ökat till över 800 personer. I koncernen finns 16000 anställda i mer än 40 länder.

Ständiga förbättringar för kunderna och företaget

År 2008 startas ett stort förändringsarbete, som fortfarande pågår och kommer att göra så framöver. Det bygger på Lean-filosofi och är ett redskap för att konkret jobba med ständiga förbättringar inom alla områden. Tack vare det arbetet har vi, till skillnad från många andra, all produktion i Sverige – tillsammans med orderhantering, produktutveckling och inköp. Det har även medfört att vi hela tiden ökar kvaliteten, leveranssäkerheten och effektiviteten. Vår fabrik är i dag en av Europas största när det handlar om tillverkning av träfönster – men också en av de modernaste och miljövänligaste.

Miljöarbete i världsklass

År 2012 blev vi först med att klara de nya skärpta kraven för Svanen, som är nordens officiella miljömärkning. Och vi är i dag den enda tillverkaren i Sverige av Svanen-märkta fönster. Samma år blev vi även först med att få det internationella certifikatet Passivhuskomponent. Det ställer extremt höga krav på produkterna när det gäller material, konstruktion och U-värden.

SP Fönster i framtiden

Vi kan inte spå i framtiden. Men vi lovar att jobba hårt för att fortsätta leverera gedigna träfönster med material från skogarna i vårt område. Vi har även fokus på det vi tror att människor vill ha i framtiden när det handlar om fönster – så som ännu bättre ljudreduktion, ännu högre säkerhet, ännu högre energiklasser, produkter för smarta hem och ännu bättre produkter för miljön.
Vi tror också att även i framtiden så kommer folk på orten att prata om SP och hela familjer kommer även fortsättningsvis att vara anställda hos oss.


SP Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare. Svenska Fönster AB tillverkar även Traryd Fönster och Lingbo Kulturfönster.
Svanen logotyp