fbpx
Kontakt

Dokumentation


DWG, ritningar

BALANS OCH STABIL INTAKT

PDF, ritningar

BALANS OCH STABIL INTAKT

Balans – utåtgående träfönster med aluminiumbeklädd utsida
Stabil – utåtgående träfönster
Intakt – inåtgående träfönster med aluminiumbeklädd utsida


Teknisk information

På varje produktsida finner du teknisk information. Alla dessa dokument hittar du samlade via knappen nedan.

TEKNISK INFORMATION


LT & G-värde

LT-värdet  är ett mått på den mängd dagsljus som kommer in genom fönstret. I bostäder önskas oftast ett så högt LT-värde som möjligt medan ett högt värde på till exempel arbetsplatser kan  orsaka bländning, särskilt vid datorarbete.

G-värdet anger hur mycket solvärme som kommer in genom fönstret. Ett högt G-värde innebär att mycket gratisvärme kommer in i byggnaden. I rum med stora glaspartier kan det bli väldigt varmt och ett lågt g-värde kan då vara önskvärt.

glasvärden


Ljudvärden

Fönsters ljudisolerande förmåga mäts i Rw. Rw-värden är ett viktat medelvärde över ett brett frekvensband. Ju högre värde, desto bättre ljudisolering i fönstret.

ljudvärden


Brandskydd och utrymning

Kraven på brandskydd i Boverkets byggregler utgår från de grundläggande regler som finns i plan- och bygglagen, PBL, med tillhörande plan- och byggförordning, PBF.
I Boverkets PBL Kunskapsbank kan du läsa mer: Regler om byggande – brandskydd och utrymning


 


SP Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även Traryd Fönster.

Våra fönster kan fås miljömärkta med Svanen. Tillvalen varmkant
och extra energiglas ger dig en Svanenmärkt produkt
Svanen logotyp