fbpx
Kontakt

Att beställa fönster

SP fönster beställa fönster

Du beställer dina fönster från SP hos din återförsäljare, som kommer att gå igenom allt som är viktigt att tänka på med dig – från mått till tillval och tillbehör. Vill du komma väl förberedd till din återförsäljare kan du läsa igenom punkterna nedan och fundera över vad som passar dig och ditt hus bäst.

Släpp in dagsljuset

Dagsljus har en positiv inverkan på ditt välmående, prestationsförmåga och på barns inlärningsförmåga. Men i dag tillbringar människor omkring 90 procent av sin tid inomhus. Därför är det viktigt att släppa in dagsljus i våra hus. Mängden dagsljus inomhus påverkas av antal fönster, dess placering och storlek, samt av vilket glas som sitter i fönstren.

Välj hög kvalitet

SP Fönster använder bara senvuxen, ofta 100 år gammal, tall från södra Norrlands breddgrader. Här är virket hårdare än det som finns i södra Sverige och har färre kvistar än det som finns i norra Norrland. Träets ålder ger dessutom en naturlig impregnering. När ditt hus rör sig över tid går fönstren att korrigera tack vare justerbara gångjärn och beslag. Vår enkomponentsfärg håller sig flexibel och elastisk under hela fönstrets livstid. Det betyder att den följer med i träets rörelser, vilket förebygger sprickbildningar. Färgen behåller sin kulör och gulnar inte.

Se till att fönstren är barn- och personsäkra

Karmfasta, icke öppningsbara, fönster och inåtgående fönster är generellt de mest barnsäkra – då de inåtgående fönstren har en barnspärr i handtaget som standard. Alla andra öppningsbara fönster kan också fås med en barnspärr i handtaget, eller med ett barnsäkert vädringsbeslag. Även våra fönsterdörrar kan fås med en speciell spärranordning. Personsäkerheten blir viktig när det gäller dörrar och andra glasytor som går ned till golvnivå. Personsäkra glas eliminerar risken för skärskador om olyckan skulle vara framme. Sådant glas ska alltid användas i produkter som sitter lågt.

Känn dig trygg hemma

Varje år sker över 20 000 bostadsinbrott i Sverige och tjuven väljer oftast att bryta sig in genom ett fönster eller en dörr på husets baksida. Genom ditt fönsterval kan du se till att tjuven inte ser just ditt hem som något lockande alternativ. Alla våra 3-glasfönster har förhöjd inbrottssäkerhet som standard, med säkerhetsspanjoletter och inbrottssäkrade gångjärn på utåtgående produkter. Glasen kan också fås med en förankrad limning som gör dem svårare att lyfta ur bågen. Vill du göra det ännu svårare för tjuven att ta sig in så kan du välja laminerat fönsterglas som är svårt att krossa. Genom att dessutom välja låsbara handtag kan du se till att tjuven får det svårt att ta ut dina saker om denne på något sätt har lyckats ta sig in. Handtagen går även att få med cylinderlåsning som är ännu svårare att bryta upp.

Följ kraven om brandklassade fönster

Olika fönster har genom deras konstruktion och materialval olika förmåga att stå emot en brand. Därför ställer Boverket krav på att öppningsbara fönster och dörrar i vissa placeringar, till exempel nära andra fastigheter där det finns risk för brandspridning, måste vara brandklassade.
Våra fönster med aluminiumbeklädd utsida har egenskaper som gör att de står emot en brand längre och vid högre temperaturer än andra produkter. Flera av dessa har vi låtit testa hos ett forskningsinstitut och de har därefter blivit brandklassade. I kraven ingår även att produkten måste vara CE-märkt, en märkning som visar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Behöver du brandklassade fönster eller fönsterdörrar hjälper din återförsäljare dig att hitta rätt produkt.

Låt ditt hem bli tyst

Rätt fönster ger en kraftig reduktion av buller från till exempel trafik. Redan när man byter från 2-glasfönster mot 3-glas sker en tydlig förbättring. I hus som  ligger nära en väg eller järnväg kan man stänga ute ännu mera oljud genom att välja bullerreducerade glas. Vi har dessutom andra glas som gör din tillvaro bättre, som till exempel glas som skyddar mot starkt solljus eller som hindrar insyn i badrum.

För miljön och hälsan

Våra fönster tillverkas i en fabrik som uppfyller höga miljökrav. All färg och impregnering är vattenburen och miljövänlig. Våra fönster är hälsosamma för våra hantverkare som tillverkar dem och för dig.

Vill du slippa måla?

Vill du ha ett enkelt boende ska du välja fönster med aluminiumbeklädd utsida. Den mattlackerade aluminiumbeklädnaden gör att fönstret behöver minimalt med underhåll, samtidigt som den ser ut och känns som trä. Du kan med andra ord njuta av både skönhet och hållbarhet.

Undvik astma och allergier

Ett bra inomhusklimat blir allt viktigare för allt fler. Andelen människor som lider av allergi och astma har ökat de senaste årtiondena. Många gånger är orsaken dåliga hus med dålig ventilation. Därför är ventilationen avgörande för inomhusklimatet. I vårt sortiment finns ventiler och vädringsbeslag som släpper in frisk luft. Men luften måste också komma ut. Därför gäller det att ha en fungerande ventilation med exempelvis ett frånluftsystem eller självdrag. Fukt och partiklar leds då ut ur bostaden och ditt hem upplevs som friskt och inbjudande. När man placerar ut vädringsbeslag eller ventiler bör man ha i åtanke att de släpper in ljud.

Så mäter du dina fönster

Nu har vi kommit fram till vilka siffror du ska uppge i din beställning för att allt ska bli rätt.
  • Måttangivelsen för våra fönster skrivs med bredden först och därefter höjden. Angivelsen kallas modulmått och är lika med måttet för hålet i väggen.
    Exempel: Ett modulmått på 12×14 ger dig ett fönster med måtten 1180×1380 millimeter (fönstret är 20 millimeter mindre än hålet på var led för att lämna plats till montering och isolering).

  • Glashöjden på fönsterdörrar anges med ett bröstningsmått där det närliggande fönstret styr, vilket motsvarar 10×21/12. Kom ihåg att alltid ange bredd x höjd och inte tvärtom.
  • Fönstrets hängning räknas alltid från sidan där gångjärnet sitter.

Se också: Så beställer du fönster med specialmått


SP Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även Traryd Fönster.

Våra fönster kan fås miljömärkta med Svanen.
Ett extra energiglas och varmkant ger dig bättre energivärde och en Svanenmärkt produkt.
Svanen logotyp