fbpx
Kontakt

Fönstrets konstruktion

Så är ett fönster konstruerat

Sp fönster konstruktion

Det här med fönster är på sitt sätt en hel vetenskap. Här går vi igenom hur fönstret är konstruerat och flera fackuttryck.

Bröstning

Den undre delen av en fönsterdörr med tvärpost. Kan vara antingen glasad  eller fylld.

Bågbottenstycke

Den understa vågräta delen av en fönsterbåge.

Bågpost

En tjockare trädel som delar glaset och gör att fönstret ser ut att vara en 2-luftare (se ”luft” och illustrationen ovan).

Bågöverstycke

Den översta vågräta delen av en fönsterbåge.

Fallkolvsspanjolett

En låsanordning som fungerar som ett vanligt dörrhandtag som fjädrar tillbaka. Används i fönsterdörrarna i våra Balans­ och Stabilserier.

Fönsterbåge

Den del av fönstret som fönsterglaset är monterat i.

Isolerglas

Två eller tre glas som är monterade med lufttäta utrymmen emellan. Mellanrummet innehåller som standard argongas. Mer om våra glaskombinationer kan du läsa längre ned.

Kallras

När luften utanför ett fönster är kall så kyls fönsterrutan av – om den är dåligt isolerad. Rutan ­kyler då i sin tur av den varmare rumsluften närmast innanför. Eftersom kall luft är tyngre än varm luft, sjunker den nerkylda luften ner mot golvet. Det kallas kallras.

Karm

Den del av ett fönster som sitter fast i väggen.

Karmunderstycke

Den nedersta vågräta delen av en fönsterkarm.

Karmyttermått

Karmens exakta yttermått. Bredden anges alltid först.

Karmfast fönster

Ett fönster med fast monterat glas som inte går att öppna.

Kipp-dreh

Ett tillval till Intakt­serien i form av en låsmekanism som gör att fönstret kan öppnas horisontellt för vädring upptill.

Kopplat fönster

Ett fönster med bågar i två delar som går att dela. Det har alltså fyra ytor att putsa.

Luft

Den öppningsbara delen på ett fönster. Ett 3­luftsfönster innebär alltså att fönstret har tre öppningsbara delar.

Mittpost

Den lodräta mittstolpen mellan två fönsterbågar.

Personsäkert glas

Glastyp som inte ger farliga skärvor om det krossas. Krav från Boverket om glaset sitter lägre än 600 mm från golvet. Standard i våra fönsterdörrar och skjutdörrar.

Sidoljus

Fönster som sitter ovanför en skjutdörr kallas sidoljus.

Slutbleck

Del av ett beslag som sitter i karmen som spanjolettens kolvar låser i.

Spanjolett

Anordning som låser fönsterbågen  i karmen. Finns i flera varianter.

Spröjs

Lister som delar in fönsterrutan i mindre fält. Förutom färger, storlekar och många kombinationsmöjligheter så kan du välja om dina spröjs ska sitta fast eller vara löstagbara. Läs mer om spröjs. 

Tvärpost

En vågrät mittstolpe mellan två fönsterbågar.

U-värde

Ett mått på hur mycket värme som ett fönster släpper ifrån sig. Det anger alltså hur värmeisolerat fönstret är och indirekt hur mycket det påverkar din elräkning. Ju lägre U-värde, desto bättre är fönstret. Här kan du läsa mer om u-värde på fönster.

Överljus

Fönster som sitter ovanför en skjutdörr kallas överljus.

Eftersom fönster ska fylla flera olika behov finns det flera kombinationer av glas.

3-glas

Har tre tätt sammanfogade glas med mellanliggande distanser. De två spalterna tillsammans med en osynlig energibeläggning ger utmärkt isolering och är standard för energieffektiva fönster. Detta gör att du bland annat kan ha fönster från golv till tak utan för stora värmeförluster. Du får dessutom bra ljudisolering. Läs mer om treglasfönster.

2-glas

Detta glas har två tätt sammanfogade glas. Funktionen är densamma som i 3-glas, men eftersom det bara finns en spalt blir isoleringseffekten mindre. 2-glas kan vara ett bra alternativ om du vill göra ett äldre hus mer energisnålt. Läs mer om tvåglasfönster.

Kopplat 2+1 glas

Har en inre och en yttre fönsterbåge. I den inre sitter en 2-glas isolerruta och i ytterbågen ett enkelglas. De två bågarna är kopplade. Detta innebär att de sitter ihop, men kan tas isär vid behov. Du kan alltså till exempel sätta in persienner mellan bågarna med denna typ av glas.

Glasvärden

Olika glasuppbyggnader och glastillval påverkar både dagsljusinsläpp och g-värde. Här kan du läsa mer om våra olika glastyper och deras värden.


SP Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även Traryd Fönster.

Våra fönster kan fås miljömärkta med Svanen.
Ett extra energiglas och varmkant ger dig bättre energivärde och en Svanenmärkt produkt.
Svanen logotyp