fbpx
Kontakt
Publicerad 28 maj, 2019

Den fantastiska råvaran – resan från fura till fabrik

Utan timmer av yppersta kvalitet går det inte att tillverka fina fönster. Följ med till AB Rundvirke, en av SP Fönsters allra finaste leverantörer av timmer.

Vattenytan från Marmen ligger spegelblank därnere. Furorna står stadigt i vinden och den lite sötklibbiga doften av kåda och ursvensk natur är alldeles magisk.


I Marmaverken utanför Söderhamn har det sågats timmer sedan mitten av 1800-talet.

SP Fönster tillverkas av Svenska Fönster. Denna dag är företagets virkesexpert Rune Sundström* på plats och hälsar med ett fast handslag på Robert Holm, försteman på sågverket AB Rundvirke. Här nära skog och sjö i Marmaverken en mil utanför Söderhamn har det sågats timmer ända sedan mitten av 1800-talet. AB Rundvirke har funnits här sedan 1945.

Rundvirke är ett av elva sågverk som levererar prima virke till Svenska Fönster. En knapp tredjedel av Rundvirkes kvistfria produktion går just till Svenska Fönsters fabriker. Det är därför som virkesexperten är här denna soliga dag. Regelbunden kontakt och dialog mellan leverantör och tillverkare är grunden för den kvalitet som genomsyrar fönster från den här delen av landet.


Fin råvara har bra densitet, litet avstånd mellan årsringarna och få kvistar,

Skogens skafferi
Svenska Fönster hämtar timmer – denna fantastiska råvara – ur skogens skafferi från stora delar av Mellansverige, från södra Norrland ner till Västmanland och Värmland.

Vi vandrar på mjukaste sågspån mot timmerbilarna som med stora blänkande klor lyfter av de raklånga, stolta furor som snart ska bli till stamblocksstock.
– Tallen är ju rak till sin natur. Det signifikativa för stamblock är att stockarna nästan inte innehåller några kvistar. Vad vi vill åt för att göra fönster är en bra råvara: Bra densitet, litet avstånd mellan årsringarna och få kvistar, då får vi en så lagningsfri komponent som möjligt för att göra fönster. För mycket lagningar stör ju vår produktionstakt. Men jag skulle nog säga att AB Rundvirke i dag är unika i regionen att såga den här typen av stockar. Inget annat sågverk i Sverige sågar såhär mycket stamblock, säger virkesexperten.

Datoriserad process
Tillbaka till Rundvirke har vi passerat avlastningen. Nu glider timret fram på en transportbana och in mot en liten hytt. Där i timmersorteringen sitter Thomas Listh från VMF Qbera och gör inmätningen med sitt tränade öga. Han går faktiskt igenom varenda stock som passerar. Allt mäts och varje stamblock får just sin helt egen personlighet. Informationen skickas därefter till ett datorprogram där den analyseras baserat på kvalitet och dimension. Virkesmätarföreningen ägs gemensamt av både säljare och köpare och har 160 medlemmar i landet. En opartisk mellanhand för att priset ska rimma med rätt kvalitet.

– Jag ser till bådas intressen, helt enkelt. Både sågverket och skogsägarna. Timret mäts både längd, diameter, krokighet och avsmalning, men även barktypen bedöms. Den här är som ni ser lite avskavd i toppen och då kommer den att börja mäta där istället, säger Thomas Listh och pekar på en punkt genom plexiglasrutan.

Thomas Listh från VMF Qbera och gör inmätningen med sitt tränade öga.

Bästa sortimentet
Operatören letar också efter skador, kvistar och bulor, och tittar hur täta årsringarna är. Sort 7, står det skrivet på timret. Det är sortimentskoden för stamblock, och det är just den som Svenska Fönster vill ha. Resten av grövre kvalitet blir till sågtimmer.

Varje skift avslutas med att Thomas Listh skickar iväg informationen. Först därefter får respektive skogsägare betalt.

Tall från Mellansverige är virke av bästa kvalitet.

Vad gör timret här i trakten så bra?
Det här är ju ett stort uppsamlingsområde. Men det är klart, öppnar du en stock från Alfta utanför Edsbyn är den lite finare än en stock som kommer längre söderut ifrån. Men sådant bedömer jag inte här. Jag tittar bara på mantelytan, säger Thomas Listh.

Vi vänder oss istället till vår virkesexpert:
Just i området lite norrut härifrån och ännu lite söderut växer furan med rätt hastighet. Här är det långt mellan kvistvarven och tätt mellan årsringarna, och det passar till fönster. Kommer man för långt norrut är det för tätt mellan kvistarna. Längre söderut är det för långt mellan årsringarna och för låg densitet, förklarar virkesexperten.


Den lite sötklibbiga doften av kåda och ursvensk natur är alldeles magisk.

Som råvara använder Svenska Fönster svensk tall till sina fönster. Till fönsterdörrarnas trösklar används dock bok och amerikansk vitek.

Stationer med sågar
Vi stegar in i såghallen. Där är det rena nöjesfältet; stockar åker runt och vrids rätt, ner till nästa maskin där de barkas av. Fortsätter vidare till nästa station där de sågas till rätt sidobredd i en bandsåg för att avsluta med ännu en såg och ett sista snitt.

I kontrollrummet på andra våningen fladdrar filmer parallellt från flera skärmar.

När det är klart kommer plankorna ut här till två klyvsågar. Där sågar vi i fiberriktningen och tar bort det sämsta i mitten. Vi följer årsringsstrukturen så det blir en kil i mitten som man tar bor.

Robert Holm, försteman Rundvirke

Till sist läggs det färdiga virket in i en tork i åtta, nio dagar.
– Man kan väl säga att det tar runt tre veckor från en fälld fura till vi har fönsterkomponenterna på plats hos oss på fabriken i Edsbyn. Där blir det till både karm och båge, säger virkesexperten.

Vi kommer ut i friska luften vid ett skidbackehögt berg av spån och flis. Här på Marmaverken används allt naturligt material. Förutom förstklassigt virke för Svenska Fönster blir det till diverse slutprodukter: Från blöjor till tidningar och kartonger.

Sågverket ligger intill sjön Malmen.

Vad kännetecknar den perfekta furan?
– Den ska vara runt 120 år, ha tätt mellan årsringarna och sakna kvistar. För att kunna leverera den stamblockskvalitet som vi kräver är AB Rundvirke ute och märker träden i skogen, ett och ett, säger virkesexperten.  

Efter alla år i branschen är han fortfarande fascinerad över att stamblock är en sådan bra råvara för att tillverka fönster.
– Vi gör ju fönster av vanligt sågtimmer också, men då får vi lägga ner mer efterarbete eftersom det innehåller fler defekter. Man kan väl säga att stamblocken är lite som skogens oxfilé, säger virkesexperten medan solen så sakteliga sänker sig bortom skogsbrynet.

*Virkesexperten har gått i pension sedan detta reportage skrevs.


SP Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även Traryd Fönster.

Våra fönster kan fås miljömärkta med Svanen.
Ett extra energiglas och varmkant ger dig bättre energivärde och en Svanenmärkt produkt.
Svanen logotyp