fbpx
Kontakt

Ljudisolerande fönster – när livet utanför pågår med alldeles för hög volym

Varför behöver man ha ljuddämpning i fönster? 
Över två miljoner människor i Sverige utsätts dagligen för ohälsosamt buller från bland annat trafik, något som kan orsaka långvarig stress och som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. En lösning på dessa hälsoproblem är ljudisolering i fönster, som  ger lugn och ro i hemmet.  

SP Fönster Balans, vita aluminiumbeklädda fönster med spröjs.
Fönster med extra ljudisolering är viktigt för dig som bor nära till exempel en flygplats, järnväg eller väg.

Vad är ljudisolerade fönster och när behöver man det? 

Ligger ditt hus avsides i omgiven av skog? Eller i en bullrig miljö, som till exempel intill en väg? Det är avgörande för hur mycket ljudisolering du behöver i dina fönster – för olika fönster släpper nämligen in mycket ljud från miljön omkring huset. 

För många hus är moderna och högkvalitativa fönster i grunden tillräckligt ljuddämpande för att skapa en skön inomhusmiljö. Det hänger ihop med antalet glas och glasrutornas tjocklek. Moderna fönster har tre glasrutor som vardera är 4 millimeter tjocka, medan det i äldre fönster ofta bara sitter två glasrutor som är 3 millimeter tjocka. Varje glas och utrymmet mellan dem bidrar till att isolera mot kyla, värme och ljud. Så genom att moderna fönster vanligen har både fler glasrutor men även tjockare glas så isolerar de bättre, både mot ljud och mot värme/kyla. 

Fönster med extra ljudisolering har antingen fler glas och luftspalter eller tjockare glas, beroende på hur mycket ljuddämpning som behövs. Det finns även extra bullerreducerande glas är lämpliga för hus vid till exempel järnvägar, flygplatser eller hårt trafikerade vägar. 

Är värmeisolering och ljudisolering samma sak? 

I praktiken ja, eftersom de saker som gör fönstret energieffektivt även håller ljud ute. En win win helt enkelt. 
 
Men bor du i en bullrig miljö är det en fördel att köpa till ett ljudpaket. Då byts en av de 4 millimeter tjocka glasrutorna i fönstret ut mot en som är 6 millimeter tjock. Det låter inte mycket, men de två extra millimetrarna i ditt fönster ger en kraftig ljudreducering på 3-4 decibel.  


Du kan även få samma effekt för ljudtäta fönster genom att göra tillval av solskyddsglas (som släpper in mindre solvärme i huset) eller laminerat glas (som ger personsäkerhet och högre inbrottsskydd) då dessa tillval ger ett 6 millimeter tjockt glas i ditt fönster.  

SP Fönster Balans svart spröjs
Moderna och energieffektiva fönster är mycket mer ljudreducerande än äldre fönster.

Vad är Rw-värde? 

Fönsters bullerreduktionsvärde förmåga anges i decibeltal följt av en bokstavskombination, vanligen Rw, som är ett viktat medelvärde över ett brett frekvensband (så som röster, musik, trafik och tåg).  

Kort förklarat kan man säga att ju högre värde, desto bättre ljudisolering i fönstret. En minskning av buller på 6-7 decibel upplevs vanligen som en halvering av de störande ljuden. 

Mät hur mycket ljudisolering du behöver

Mät gärna upp bullerinivån i ditt hem för att räkna ut hur mycket ljudreducering du behöver med dina nya fönster (Arbetsmiljöverket har en gratis app som du kan använda). Det är rekommenderat att ljudvolymen i ett sovrum nattetid ska hållas omkring 30 db. 

Är det länge sedan dina gamla fönster monterades läcker det troligen även in ljud från utrymmet mellan fönsterkarmen och husets vägg. Med ny isolering runt fönstret kommer i så fall de oönskade ljuden inomhus att minska. Prata gärna med din bygghandlare så berättar de mer om isolering och ljuddämpning.

Kan man ha ljudisolering i alla fönster? 

Ja, det finns inga nackdelar med det. Men eftersom det kostar lite extra är det viktiga är att välja extra ljudisolerande fönster där behov finns. Om ett hus till exempel har en sida som är vänd mot en trafikerad väg och en sida som är vänd mot en tyst miljö så behövs den extra ljudisoleringen endast på den trafikerade sidan.  

VitaSP Fönster Balans aluminiumbeklädd utsida
I fönster som är vända mot en tyst miljö behövs ingen extra ljudisolering.

Skillnad på isolering på 2-glas och 3-glas 

Ett 3-glasfönster har en glasruta extra än 2-glasfönster och därmed en luftspalt extra. Det ger en stor och betydande skillnad i isolering gällande såväl värme och kyla som ljud.  

Välj spaltventil till tysta miljöer

För att få en god inomhusmiljö är det även viktigt med en välfungerande ventilation. Men där luften kommer in kommer även ljud in och spaltventil lämpar sig därför endast i miljöer utan störande ljud. Till rum där du vill stänga ute ljud bör du istället välja en bullerdämpande ventil att sätta i väggen. 

Ersättning för nya bullerdämpande fönster från Trafikverket 

Det finns en möjlighet för fastighetsägare som bor nära väg eller järnväg att själva byta fönster och få ersättning för detta efter en överenskommelse med Trafikverket. Fastighetsägaren och Trafikverket tecknar då ett avtal där krav på fönstrets ljudreduktion framgår. Ersättningen betalas ut när Trafikverket har godkänt arbetet. Läs mer på Trafikverkets sida.  

Vad är priset på ett ljudisolerat fönster? 

Just pris på fönster är en lite knepig fråga. Eftersom priset varierar i högsta grad beroende på utformning, design, tillval etc. så är det först när man har pratat med en återförsäljare som man kan få ett prisförslag. Men ett ljudpaket kostar vanligen endast omkring ett par hundralappar per kvadratmeter glasyta – en investering som kan betyda mycket för ditt välmående och hälsa om du bor i en bullrig miljö.  
Hitta din återförsäljare.

En vanlig fråga vi får är vad ett fönsterbyte kostar, därför har vi skrivit en artikel om just det. Se vad det kostar att byta fönster.

Hur köper jag ljudisolerade fönster? 

Våra återförsäljare hjälper dig mer än gärna med att hitta rätt fönster för dig. Beskriv hur du bor och hur dina behov av ljudisolering ser ut.  

Här hittar du alla våra återförsäljare.
 


SP Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även Traryd Fönster.

Våra fönster kan fås miljömärkta med Svanen.
Ett extra energiglas och varmkant ger dig bättre energivärde och en Svanenmärkt produkt.
Svanen logotyp