fbpx
Kontakt

Kvalitets- och Miljöpolicy

SP Fönster erbjuder innovativa och attraktiva tjänste- och fönsterlösningar för människors välbefinnande i Sverige. Vi vill bygga vidare på vårt positiva miljöarbete, skapa värde för våra kunder och tillsammans bedriva hållbara affärer som bidrar till en hållbar utveckling.

 

För oss går kvalitet och miljö hand i hand och vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vårt kvalitets- och miljöarbete bedrivs genom våra strategier att bli bäst på att bli bättre, skapa attraktiva lösningar och vara en ledande premiumpartner.

 

Vi tar ansvar för kvalitet och miljö genom att:

  • Göra rätt från början.
  • Kontinuerligt minska miljöbelastningen och skydda miljön genom att vara så resurssnåla som möjligt, förebygga förorening och begränsa klimatpåverkan.
  • Kontinuerligt minska miljöbelastningen under produktens hela livscykel.
  • Alltid uppfylla de bindande krav som ställs.
  • Bygga vårt arbetssätt på ständiga förbättringar.
  • Säkerställa att vi har en god och stabil ekonomi för att kunna arbeta hållbart.

Beslutad 2020-03-16

Miljö & kvalitet

Ett hållbarhetsarbete i toppklass

Vi har till erbjudit Svanenmärkta fönster sedan 2012 och vi använder vattenburen färg och impregnering. Det gör att luften i vårt måleri knappt luktar färg och är lika ofarlig att andas in som den i hälsingeskogarna. Det är dessutom bra för dig som kund, då våra fönster inte släpper ifrån sig lösningsmedel – vilket kan ske med vacuumimpregnerade produkter.

Att återvinna avfall, använda el från förnybara källor, miljömärka och certifiera våra produkter, samt minska utsläppen från transporter är saker som vi har gjort undan för undan under de senaste 20 åren.

Vår stora utmaning nu är att fortsätta göra allt cirkulärt. Det kommer inte räcka med såna saker som att vårt träspill används till att värma vår anläggning och att vårt glasspill blir till glasull som kan användas när man monterar fönster. För att nå dit granskar vi varje liten miljöaspekt på vår verksamhet.


SP Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även Traryd Fönster.

Våra fönster kan fås miljömärkta med Svanen.
Ett extra energiglas och varmkant ger dig bättre energivärde och en Svanenmärkt produkt.
Svanen logotyp