fbpx
Kontakt

EPD – miljövarudeklaration

Miljöarbete - För kommande generationerMiljöarbete och miljöfrågor är mycket viktiga för oss. Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och det övergripande målet är Generationsmålet – miljöarbete för kommande generationer.

Medvetenheten om den globala uppvärmningen ökar, vilket leder till ett behov att informera om produkters klimatpåverkan.

Vi vill att våra kunder och intressenter ska känna förtroende för oss och vårt miljöarbete. Det kan vi underlätta genom att erbjuda öppen och relevant information.

EPD står för Environmental Product Declaration men kallas också för miljövarudeklaration.

Miljöproduktdeklaration (EPD) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som öppet redovisar potentiell miljöpåverkan. I vår EPD kan man in i minsta detalj se vilken potentiell miljöpåverkan våra produkter har i områdena global uppvärmning, användning av jordens resurser och avfallsproduktion, se sidan 9 i EPD. EPD’n baseras på en livscykelanalys som inkluderar all miljöpåverkan från att allt material utvinns, tillverkas och transporteras till oss, samt all tillverkning hos oss tills att produkterna lämnat våra portar.

I vår EPD kan vi mycket glädjande utläsa att det är väldigt tydligt att fingerskarvat virke och själva tillverkningen i Edsbyn, som är de aspekter vi främst kan påverka i våra produkter, utgör en ytterst liten del av klimatpåverkan. Se bild nedan.

Genom att mäta och följa upp vår miljöpåverkan kan vi arbeta för att ytterligare minska klimatavtrycket från våra produkter. EPD’n hjälper oss även att detaljerat arbeta med dessa frågor tillsammans med våra externa leverantörer.

EPD kan till exempel användas för att jämföra våra produkters miljöprestanda med andra leverantörers produkter, och är ett viktigt underlag som berättar om våra produkter uppfyller de miljökrav som ställs.

Här hittar du vår EPD – miljövarudeklaration


SP Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även Traryd Fönster.

Våra fönster kan fås miljömärkta med Svanen.
Ett extra energiglas och varmkant ger dig bättre energivärde och en Svanenmärkt produkt.
Svanen logotyp