fbpx
Kontakt

Vi tar miljöfrågor på allvar

Bakom SP Fönster finns en av få tillverkare av Svanenmärkta fönster. Vi är dessutom miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket helt enkelt visar på att vi har ett miljöarbete i toppklass.

Men hur har vi nått dit? Jo, vi arbetar för miljön i alla steg och våra produkter uppfyller högt ställda krav på miljöanpassning, kvalitet och energieffektivitet.

Vårt arbete för minimal miljöpåverkan: 

  • Certifierat virke från Svenska skogar – virket kommer från hållbara skogsbruk som bedrivs med hänsyn till människor och miljö.
  • Vattenburen ytbehandling – snäll både mot naturen, våra medarbetare och våra kunder.
  • Förnybar energi – 100% ursprungsmärkt energi från förnybara källor.
  • Gröna transporter – klimatsmarta transportalternativ som reducerar utsläppen.
  • Energiutvinning och återförening – träspillet används till uppvärmning. Askan återförs till skogen och ger näring för nya tallar.

Tallskog

Certifierad svensk råvara

Redan vår råvara, tallen i skogen, gör en stor insats för miljön eftersom ett växande träd tar upp omkring ett ton koldioxid för varje kubikmeter trä som bildas. Vi använder certifierat virke som fyller kraven för ett hållbart skogsbruk. När det sedan har fällts tar vi till vara på varje del. Stammen blir fönster och det som skulle kunna kallas spill används till uppvärmning. Det värmer hela vår stora anläggning i Edsbyn och mer därtill. Den aska som då bildas återför vi sedan till skogen, där den blir till näring för nya små tallplantor.

Tallskott

Miljövänlig ytbehandling

Sedan år 2000 har vi arbetat enbart med vattenburen färg och med vattenburen impregnering sedan 2007. Det är inte så vanligt i Sverige, men det fungerar utmärkt – särskilt i kombination med virke som är så bra som vårt. Det här är också bra för vår personal och för dig. Från våra fönster avdunstar inte några lösningsmedel, något som köpare av vakuumimpregnerade fönster får räkna med i upp till sex månader efter fönstret är färdigmonterat.

SP Fönster fabrik vattenburen ytbehandling

Energieffektiva produkter

När fönstret sitter i ditt hus så kommer det också att göra att ditt uppvärmningsbehov minskar. Och när det någon gång i framtiden har tjänat ut går det utmärkt att återvinna. Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfall ska tas om hand. Enligt avfallstrappan ska vi först se över möjligheten för återanvändning och om det inte är möjligt, material- eller energiåtervinna.

Återanvändning Gamla fönster och fönsterdörrar kan återanvändas i garage, fritidshus, sjöbod, förråd, växthus eller liknande. De går också att skänka bort eller att sälja. Vissa återbruk tar emot begagnat byggmaterial.

Material- eller energiåtervinning Uttjänta fönster och fönsterdörrar kan material- eller energiåtervinnas. Det finns olika hanteringsmetoder för detta lokalt, vänd dig till din närmaste återvinningscentral eller avfallsanläggning för att få veta hur processen ser ut i din kommun.

Avfallskod Fönster och fönsterdörrar som hel enhet har EWC koden: 17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01-17 09 03. Produkten är inte klassificerad som farligt avfall.

Det här är vi stolta över. Men vi är inte nöjda. Vår miljöpolicy, som vi hela tiden arbetar efter och reviderar så att den blir ännu tuffare, ställer bland annat krav på oss att hela tiden minska vårt avfall, våra utsläpp från transporter och att sänka vår energiförbrukning (det trots att all energi vi använder kommer från förnybara källor).


SP Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även Traryd Fönster.

Våra fönster kan fås miljömärkta med Svanen.
Ett extra energiglas och varmkant ger dig bättre energivärde och en Svanenmärkt produkt.
Svanen logotyp