fbpx
Kontakt

Svanenmärkta fönster

Fönster som är miljömärkta med Svanen ger dig väldigt energieffektiva fönster, vilket är både bra för din plånbok men också för klimatet. På samma gång påverkar du byggbranschen att göra bra val för klimatet och miljön.

Hur jobbar vi på SP Fönster med svanenmärkningen?

Alla SP Fönsters produkter är i grunden energieffektiva och tillverkade på ett sätt som är schysst mot miljön. Till exempel används enbart vattenbaserad färg och impregnering.

Sedan flera år tillbaka erbjuder vi även Svanenmärkta produkter. Energiglas plus (varmkant och extra energiglas) ger extra låga U-värden, det vill säga att de är ännu energieffektivare. Dessa produkter får bära miljömärket Svanen.

Kriterier för Svanenmärkta fönster

  • Har låg klimatpåverkan tack vare små energiförluster.
  • Har låg miljöpåverkan tack vare stränga miljökrav på material och i tillverkning.
  • Är funktionstestade och har lång livslängd.
  • Säljs med goda monterings- och skötselinstruktioner.

Dessa SP fönster får bära miljömärket Svanen:
Aluminiumbeklädda träfönster för villan
Träfönster för villan
Aluminiumbeklädda träfönster för höghus


Att Svana – vad innebär det?

Som en av de ledande och mest hållbara fönstertillverkarna i Sverige vill vi inspirera till, och göra det enklare, att både prata om och leva ett mer hållbart liv. Därför lyfter vi gärna fram våra Svanenmärkta produkter som klarar Svanens hårda miljökrav. På så sätt gör vi det enkelt för dig att leva ännu mer hållbart – att svana* ditt liv.

Att svana gör skillnad
Svana* är ett ord för alla hållbara handlingar, stora som små.

Vi måste prioritera energieffektiva hem

Vi vet alla att vi måste minska vår klimatpåverkan och detta har i allra högsta grad med våra bostäder att göra. I Europa står bostäderna för 40% av den totala energiförbrukningen. Ska vi uppfylla de globala målen för koldioxidutsläpp måste vi prioritera energieffektivt boende.

Läs mer om vårt miljöarbete här!
Läs allt om energimärkning av fönster här!


Vad är Svanenmärkta fönster eller ytterdörrar?

Målet med Nordisk Miljömärknings kriterier är att stimulera till användning av energieffektiva fönster och ytterdörrar som dessutom har tillverkats på ett sätt som ger låg miljöpåverkan.

Både fönster och ytterdörrar har lång teknisk livslängd. Deras största miljöbelastning består av den energiförlust de orsakar från de uppvärmda byggnader som de är monterade i. Energiförlusternas storlek bestäms främst av värmegenomgångskoefficienten, U-värdet. Under framförallt höst och vår kan passiva solvinster genom fönster och fönsterdörrar bidra till uppvärmning i de nordiska länderna. Det är dock centralt att denna ökade värmeinstrålning inte leder till ett ökat kylbehov i byggnaden. Hur mycket solenergi som släpps igenom som värmestrålning styrs av solenergitransmittansen, g-värdet. Svanen ställer krav på både U-värde och g-värde för att uppnå ett energieffektivt fönster som med ett livscykelperspektiv har låg klimatpåverkan.


De vanligaste materialen i fönster och ytterdörrar är glas, trä, plast och metaller som aluminium och stål. Plaster och metaller kan förekomma som olika profiler, lister, beslag, folie och/eller beläggning. Vid tillverkning används dessutom olika träskyddsmedel, ytbehandlingsmedel, spackel, lim, isolermaterial, fogmassor och gasfyllnad. Svanens kriterier främjar återvinning av material. Karm, båge och dörrblad som inte består av förnybart material ska till viss andel vara baserat på återvunnet material. Miljökrav ställs också på isolermaterial, isolergas, kemikalier, utsläpp vid impregnering och ytbehandling samt tillsatsämnen i plaster. För ett förnybart material som trä, ska 70 procent komma från certifierat hållbart skogsbruk.

Krav ställs även på information till kund och installationsinformation. Tillverkaren ska till varje leverans informera om rekommenderat underhåll. För att kunna säkerställa kvaliteten på Svanenmärkta fönster och ytterdörrar ska 10 års garanti ges och produkterna ska uppfylla någon av de etablerade produktcertifieringarna som finns i Norden.

Texten ovan kommer från dokumentet Kriteriedokument 062 – Svanenmärkning av fönster och ytterdörrar


Hitta återförsäljare


SP Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även Traryd Fönster.

Våra fönster kan fås miljömärkta med Svanen.
Ett extra energiglas och varmkant ger dig bättre energivärde och en Svanenmärkt produkt.
Svanen logotyp