Kontakt

 

Arkitekter Hustillverkare Riksbyggare

Fönster och fönsterdörrar är ett viktigt byggnadsmaterial som ska vara hållbart och miljövänligt samt ta hänsyn
till många olika aspekter, som bland annat dagsljus, sikt, ventilation,värme- och ljudisolering, säkerhet och omgivning.
Kontakta oss idag!

 

Läs mer

 

Snabbare offerter med appen Svenska Fönster

Mobilappen Svenska Fönster gör jobbet enklare och smidigare för alla fönstersnickare och används till att snabbt få en korrekt offert på fönsterbyte. Det sker genom att snickaren lägger in vilka fönster som behövs, tillbehör och eventuellt arbetskostnad i appen.

 

Läs mer

Proffs

För att ni och er kund som ska leva med fönstren ska bli så nöjda som möjligt är det bra att ställa frågor om kundens behov. Här kommer några exempel på frågor:

  • Be kunden berätta om sitt hus. Hur gammalt är det? Vilken stil har det och hur är det placerat?
    Det ger dig ett bra underlag när du ska rekommendera fönster.
  • Vilka behov finns av utrymningsvägar?
  • Behövs tillval för barnsäkerhet?
  • Var passar det med fasta fönster?
  • Är det varmt i något rum? Det vill säga – har kunden behov av solskyddsglas?
  • Hur fungerar ventilationen? Finns det behov av spaltventil i några rum?

Här nedanför hittar du checklistor och information för dig som är proffs!


SP Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även Traryd Fönster.

Våra fönster kan fås miljömärkta med Svanen. Tillvalen varmkant
och extra energiglas ger dig en Svanenmärkt produkt
Svanen logotyp