Kontakt

Montera fönsterdörr

Det är tyvärr inte bara att köpa en ny fönsterdörr. Den ska monteras också. Oavsett om du gör jobbet själv eller anlitar en snickare kan det vara bra att veta vad hur det går till.

Det här behöver du

  1. Klossar
  2. Kilar
  3. Vattenpass
  4. Karmhylsa*
  5. Hammare
  6. Drev
  7. Skruvdragare

* Karmhylsor ska förmonteras innan karmen lyfts in.

Så här monterar du din nya fönsterdörr

Så här monterar du din nya fönsterdörr:

1. Karmen ska placeras på klossar av hårt och fuktbeständigt material. Klossarna bör vara kortare än karmens djup och placeras mitt under karmhöjderna, cc-mått (centrum-centrum) mellan klossarna ska vara 400 millimeter. Kontrollera att tröskeln ligger helt vågrätt.

2. Kila fast karmen så att gångjärnssidan inte kan röra sig i höjdled.

3. Justera karmen så att karmsidorna är lodräta, både mot rums- och rumssidan.

4. Skruva ut de förmonterade karmhylsorna mot vägg. Det är viktigt att Kkarmhylsan ej dras så hårt att karmen böjer sig.

5. Kontrollera så att karmen är lodrätt och varken lutar in eller ut. Justera om det behövs.

6. Montera fästskruvarna.

7. Häng in dörrbladet, justera karmen med hylsorna om det behövs.

8. Kontrollera att springan mellan karm och dörrblad upptill är mindre på lås- än på gångjärnssidan. Se vår monteringsanvisning som följer med din fönsterdörr.

Viktigt!

Sido- och överhängda produkter är förberedda för extra förankringsskruvar genom gångjärnen. För att få en god funktion och rätt justeringsmöjligheter ska förankringen göras i samband med montaget. Skruven ska vara tillräckligt lång för att nå in i väggkonstruktionen. Slutfixeringen förhindrar rörelser i karmens yttre del och förebygger framtida justeringsbehov. På fönsterdörrar monteras förankringsskruvarna i de två övre gångjärnen.


SP Fönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare.
Svenska Fönster AB tillverkar även Traryd Fönster.
Svanen logotyp